Варіант 10. Теоретичне завдання 1.Вимагає повної розширеної відповіді

Теоретичне завдання 1.Вимагає повної розширеної відповіді, яка оцінюється 20 балами

Типи вертикальних маркетингових систем.

Теоретичне завдання 2.Вимагає повної розширеної відповіді, яка оцінюється 20 балами

Процес реалізації маркетингової політики комунікацій.

Завдання 3. Тести (кожна вірна відповідь з необхідними поясненнями оцінюється у 5 балів, невірна 0 балів)

1. Комплементарний зв’язок — це ситуація, коли:

а) досягнення першої цілі заважає досягненню іншої цілі;

б) досягнення першої цілі сприяє досягненню іншої цілі;

в) між першою та другою ціллю не існує жодного зв’язку.

2. Стратегічне господарське поле — це:

а) перспективний ринок підприємства;

б) ідентифікована стосовно конкретної стратегії, кола конкурентів і ринку частина підприємства;

в) підрозділ підприємства.

Завдання 4. Ситуаційна задача, за вірне розв Варіант 10. Теоретичне завдання 1.Вимагає повної розширеної відповіді’язання якої можливо отримати 50 балів.

Визначте, яке з тверджень правильне.

1. Цінова чутливість покупців унаслідок високої інтенсивності реклами може

зменшитися / збільшитися.

2. Реклама істотніше впливає на обсяги продажу товарів

дорогих / дешевих.

3. Вища якість товару допускає ціни

підвищені / нижчі.

4. Унаслідок збільшення витрат на рекламу витрати на персональний продаж

зменшуються / збільшуються.

5. Оцінці споживачами якості товару високі ціни

сприяють / не сприяють.

Підсумкові критерії оцінки відповідей

“відмінно” – 90-100 балів

“добре” – 74-89 балів

“задовільно” – 60-73 бали

“незадовільно” – менше 60 балів

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу

Протокол № 10 від ” 23 ” 04 2013 р.


documentajdvihd.html
documentajdvprl.html
documentajdvxbt.html
documentajdwemb.html
documentajdwlwj.html
Документ Варіант 10. Теоретичне завдання 1.Вимагає повної розширеної відповіді